0988 535 064

Xe 16 Chỗ Hyundai Solati

    1,080,000,000 1,005,000,000

    Phân khúc xe 16 chỗ trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của Hyundai Solati. Với thế mạnh luôn dẫn đầu phân khúc xe thương mại 29 chỗ, 37 chỗ, 47 chỗ, 54 chỗ của Hyundai. Xe 16 Chỗ Hyundai Solati chính là sự khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc 16 chỗ còn lại.